Wat is yoga?

HATHA YOGA PRAKTIJK
Ron Wetsels


De diepste betekenis van yoga is verbinding. In de Hatha Yoga staat de verbinding tussen lichaam en geest centraal, deze wordt gemaakt door de adem. Het woord Hatha bestaat uit twee lettergrepen. Ha staat voor zon en Tha staat voor maan. De symbolen staan voor de tegengestelde kwaliteiten in de mens: o.a rationeel – intuïtief, sterk – kwetsbaar, serieus – speels, verantwoordelijk – zorgeloos, gevend – ontvangend, materieel - spiritueel, doen - zijn.  

Het beoefenen van yoga kan je helpen om een diepere verbinding te maken met jezelf, je bewust te worden van wie je werkelijk bent. Vaak staan we daar helemaal niet bij stil omdat we heel druk zijn met alle dagelijkse activiteiten. Soms worden we door spanning en lichamelijke klachten min of meer gedwongen hier wel bij stil te staan. Yoga maakt je ervan bewust dat ‘lekker’ in je vel zitten alles te maken heeft met authentiek jezelf durven zijn. De vrijheid voelen wanneer je ruimte geeft aan al die tegengestelde kwaliteiten in jezelf.

 

Ontspanning is wat je bent.
Spanning is wat je denkt te moeten zijn.
(Zen Wijsheid)

 


dec927_foto1.jpg